Anasayfam Yap Sık Kullanılanlara Ekle

 

Sitene Ekle Künye Arşiv  İletişim  rss  
ANASAYFA VİDEO GALERİ FOTO GALERİ FİRMA REHBERİ İLANLAR İLETİŞİM  
 
Keçiören emlakta şampiyon
Büyükşehir Belediye’den gıda yardımları
Yenimahalle Belediye Başkanı’ndan Cumhurbaşkanı’na teşekkür ziyareti
ATO Başkanı’ndan Marka Festivaliyle ilgili açıklama
Parçacı çete yakalandı


BELEDİYELERDE NELER DÖNÜYOR ? - SİYASET - Ankara'nın En Çok Okunan Gazetesi Anadolu'nun Sesi Haber Gazetesi
 
BELEDİYELERDE NELER DÖNÜYOR ?
BU HABERİN EKLENME TARİHİ 28-10-2014 / 13-06

 

Anasayfa'ya Dön 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Tüm Siyaset Haberleri  
BELEDİYELERDE NELER DÖNÜYOR ?

-Yerel Yönetimler ’ŞAİBELİ SERVET’ Edinmenin Ve Siyaseten Yükselmenin En Önemli Aracı

-Demokrasinin Sağlıklı Sürdürülebilmesi; Şeffaflık, Samimiyet Ve Kamuoyuna Hesap Verebilir Olmakla Mümkün. İşte Bunun İçin Öncelikle Belediye Başkanlarının Mal Beyanlarını Açıklaması Gerekiyor

-Kralların Değil Kuralların Hukukunu İnşaa Edilmeli

-Belediye Şirketleri İşin Neresinde ?

-İhale Alan, Belediye Şirketleri Yanında, Belediyelerden İhale Alan Mütahhit Firmaların, Genellikle Belediye Üst Yönetimi İle Paralel İdeolojileri Paylaşan Firmalar Mı?

-Yandaşlara ŞAPUR ŞUPUR

-Bu kapsamda yolsuzlukların önlenmesinde medyanın rolü konusunda ne diyeceksiniz Medya Halkın gözü, kulağı olmak zorundadır.

    Mahalli idareler için en çok konuşulan konulardan birisi de mahalli idarelerle ilgili yolsuzluk iddialarıdır. Mali idareler çeşitli kurum ve kuruluşlarca denetlenmektedir. Bu denetimlerden ilki vesayet denetimidir. Bu denetim daha çok İçişleri Bakanlığı’nca ve diğer yetkili organlarca yapılmaktadır.İkinci olarak mahalli idarelerin 5018 sayılı kanuna göre Sayıştay’ın dış denetimine tabidirler.

    Bunlara ilaveten belediyelerde bir de iç denetim mekanizması yer alır.  Etkin bir iç denetim faaliyeti için 5018 sayılı kanunda öngörülen tedbirler yeterli değildir ve bu kanunda öngörülen iç denetim faaliyeti, bağımsız nesnel bir güvence sağlama faaliyetin-den ziyade bir danışmanlık faaliyetidir. Bazı Belediyelerde işlemleri yanlış yapmamalarına katkı verirken belediye baş-kanına bağlı olarak çalışan iç denetçilerin bu görevleri ne kadar sağlıklı yapacakları tartışmalı bir konudur.

    Belediye şirketleri, bazı yerel hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, bele-diyeler tarafından kurulan ya da ortak olunan, bağımsız bütçeli özel hukuk tüzel kişileri şeklinde tanımlanabilir. Türkiye’de birçok belediye hizmetlerini kurdukları Belediye İktisadi Teşebbüsleri vasıtasıyla, daha çok şirketler kanalıyla gerekleştirme çabasındadır. Ancak, bazı belediye şirketleri günümüzde farklı amaçlara hizmet eden kuruluşlar haline dönüşmüş olup; yerel hizmet aracı olmaktan çok, belediye kaynaklarını kullanan, ilgililerin denetim dışı harcama yapmasına olanak sağlayan teşekküller haline dönüşmüşlerdir. Özellikle belediye ihaleleri ve personel istihdamı yoluyla bir nevi siyasetin finans kaynağı haline gelmiştir.

    4046 sayılı Kanun çıkıncaya kadar belediye şirketleri doğrudan belediye meclis kararıyla kurulmakta iken; söz konusu Yasanın yürürlüğe girmesiyle, Bakanlar Kurulu izni zorunlu hale gelmiştir. Öncelikle Bakanlar Kurulu izni alınacak; daha sonra meclis kararı ile kuruluş gerçekleşecektir.

    Ancak uygulamadaki bu zorluğa karşın bazı belediye idareleri yeni şirket kurmaktan ziyade mevcut şirketlere sermaye artırımı yoluyla kaynak aktarıp, şirketleri büyütme eğilimine girmektedirler.

    Günümüzde belediye şirketleri, temizlik, park bahçe, peyzaj, bilgi işlem, akaryakıt, turizm, mühendislik, müşavirlik, toplu konut, unlu mamuller, kaynak suları, ulaşım, altyapı, taşıt, yedek parça, doğalgaz, katı atık, kömür, beton elemanları, otopark, kültür, sanat, spor, organizasyon işlerinin alım, satım, ihracat, ithalat, tesis kurma, işletme ve benzeri faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Bir başka deyişle, bu şirketleri, neredeyse tüm ticari faaliyetlerin içinde görmek mümkündür. Mahalli ve müşterek ihtiyaçları karşılamak temel amaç ve görevine sahip olan belediyelerin, sahibi oldukları şirketlerin faaliyet alanlarına bakıldığında, bu faaliyetlerin ne kadarının mahalli müşterek hizmet ile sınırlı olduğu kuşkuludur.

    Diğer yandan, Büyükşehir Belediyelerine, belediyeye ait büfe, otopark ve çay bahçelerini doğrudan işletebilme ya da sahibi oldukları şirketlere ihale mevzuatına tabi olmadan, belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletmelerin devredilebilmesi imkânı tanınmıştır. Tamamen yasal olan bu uygulamaların ne kadar hakkaniyete uygun olduğu da tartışılmalıdır. Bu tür uygulamalar ile bazı belediye şirketleri haksız rekabete sebep oldukları gibi, belediye kaynaklarını da denetim dışı kullanma imkanlarına sahiptirler. Uygulamada, bu şekilde işletilen yerlerden, belediye bütçelerine katkı sağlanması da sık rastlanılan bir durum değildir.

    Belediye şirketlerinin, mevzuat çerçevesinde “mahalli müşterek ihtiyaçları karşılama” temel amacıyla kurulan belediyelerin yapacağı bazı yerel hizmetlerin, mevzuatta ve uygulamada karşılaşılan bazı sorunları aşmak güdüsüyle kuruldukları söylenebilir. Belediyelerin şirket kurma yoluna gitmelerinin en önemli nedenlerinden birisi de, belediyelerin kaynak arayışlarıdır. 5393 sayılı Belediye Kanunu-’nun 59.maddesi (h) bendinde “her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler” belediye gelirleri arasında sayılmıştır. Bu anlamda, belediye şirketlerinin sağladığı kaynakların bir şekilde belediye bünyesine girmesi amaçlanmaktadır. Ancak bazı şirketlerin yıl sonu karlarının belediye bütçesine aktarılması hedefi, uygulamada gerçekleşmemektedir. Çeşitli nedenlerle şirketler zaten kar elde etmediği gibi, karlı çalışan şirketlerin belediyelere aktaracağı tutarlar da “sermaye artırımı” yoluyla şirketlere aktarılmaktadır. Bu şirketlerin karlılığı temel kuruluş amacı olmamakla birlikte, çok sayıda belediye şirketinin zarar etmesi de düşündürücüdür.

    Diğer yandan bazı belediye şirketleri, yine belediye kaynaklarını kullanarak, kendi içlerinde yeni şirketler kurmakta, bu anlamda holdingleşme yoluna gitmektedirler. Bütün bu uygulamalara “kaynak yaratma” açısından bakıldığında şirketler kaynak yaratma yerine, belediyelerin giderlerini artırmaktadırlar.

    İstihdam sorunu, belediyeleri, hızlı bir şekilde, ihale yöntemiyle belediye hizmetlerinin özelleştirilmesine götürmüştür. Belediye hizmetlerinin özelleştirilmesi ise, genellikle belediye şirketleri veya yandaş taşeron şirketler aracılığıyla yapılmak-tadır. Özellikle temizlik hizmetleri, park bahçe hizmetleri, fen işleri asfaltlama çalışmaları gibi belediyelerin yürüttüğü ana hizmetler, son yıllarda ihale yöntemiyle belediye şirketleri ya da diğer taşeron firmalara devredilmiş durumdadır.

    Oysa belediyeler, bu tür taşeron işlerinde, belediyenin karlılığını düşünmektedir. Bunun sebebi, tüm iyi niyetli yaklaşımların yanında, tanıdık ya da yandaşlardan gelen istihdam baskıları sonucu oluşan bu yapıda, tanıdık ya da yandaş çalışanlara ve firmalarına kaynak aktarımı olarak görülebilir. Diğer yandan, bu uygulamalar vesilesi ile siyasi finansman sağlandığı iddiası boş bir iddia değildir. Bunu belediyelerden ihale alan belediye şirketleri yanında, belediyelerden ihale alan müteahhit firmaların, bazen belediye üst yönetimi ile paralel ideolojileri paylaşan firmalar olduğu düşüncesiyle birlikte değerlendirmek gerekmektedir.

    Bazı Belediyelerin, belediye şirketlerine kaynak transferle-rinin en önemli aracı, belediye ihaleleridir. Özellikle temizlik hizmetleri, park bahçe hizmetleri, güvenlik hizmetleri gibi belediyelerin asli görevi niteliğinde ki hizmetler, ihale yöntemiyle yerine getirilmekte, bu yöntemde aslan payını bazı belediye şirketleri almaktadır.

    Belediye şirketleri, belediye ihaleleri ilişkisinde, değişik yöntemlerle şirketlere ihale verilmektedir. 4734 sayılı kanunun 22. Maddesinde yer alan “Doğrudan Temin” usulü ya da “Pazarlık Usulü” başlıklı 21. Maddenin (b) bendinde yer alan “Doğal afetler,salgın hastalıklar,can veya mal kaybı tehlikesi gibi, ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine, ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” hükmüne istinaden pazarlık usulü ile ihaleler verilmektedir. Çünkü 21. Maddenin (b) bendine göre yapılan ihalelerde, ilan yapılması zorunlu olmayıp, en az üç istekli davet etmek şartıyla ihalenin yapılması mümkündür. Dolayısıyla bu usulle yapılan ihalelerde, davet edilen firmalar, bazı belediyelerce idarenin istediği firmalar olmaktadır. Bazı belediyelerde davet edilen firmalar dışında, başka bir firma ihaleye girmek istediğinde, doküman verilmemesi dahil, birçok engelleyici unsur kullanılmaktadır.

    Bu usulle yapılan ihalelerde, davet edilen firmalardan, ihaleyi alacak olan firma dışındakiler, ya teşekkür mektubu vererek teklif sunmamakta, ya yüksek fiyat içeren teklifler sunmakta, ya da gerekli belgeleri tamamlamadığı için belge noksanlığı nedeniyle ihale dışı kalmaktadır. 

    Diğer yandan, 4734 sayılı Kanuna uygun olarak Açık İhale Usulü ile yapılan ihalelerde de, belediye şirketlerinin talip olduğu ihalelere dışarıdan başka istekli girmemekte ya da idari ve teknik şartnamelere konulan engelleyici hükümler nedeniyle girememektedir. Kaldı ki belediye şirketi, aldığı bu işi kendisi yapmamaktadır. Şartnamelere konulan işin yüklenici tarafından teknik özellikleri nedeniyle yapılamayacak belli kısımları, alt yüklenicilere yaptırılabilir. Bazı Belediyeler de, ekstra özelliği olmayan işlerde alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi, yandaş taşeron firmalara belediye şirketi kanalıyla iş dağıtılması ve taşeron firmaların belediye şirketine yaptığı indirim oranında paranın, belediye bütçesinden şirket bünyesine aktarılması sonucunu doğurmaktadır.


BELEDİYELERDE NELER DÖNÜYOR ? : Google'da Ara
BELEDİYELERDE NELER DÖNÜYOR ?


 
 
Bu Haberi Arkadaşıma Gönder :
 
Adınız / Soyadınız :
E-mail Adresiniz :
Arkadaşınızın Adı :
Arkadaşınızın E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAİL :  
 
 
 
 
 
 
        SİYASET

  CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ISPARTA’DAN DUYURDU..!


          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından satır başları: Ay doğar aşmak ister, al yanak yaşmak ister, şu benim deli gönlüm yâre kavuşmak

  “BAŞKANLIK SİSTEMİ” ŞART


          Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi de aşan çok geniş bir vizyonun sahibi. Erdoğan, Türkiye’de rakipsiz. Ama artık sadece Türkiye&rs

 
           
 
TÜM YAZARLAR


  EN SON EKLENEN VİDEOLAR
 
  21-12-2013
İÇİNDEN TREN GEÇEN ŞEHİRLER-ESKİŞEHİR 2.BÖLÜM
  21-12-2013
İÇİNDEN TREN GEÇEN ŞEHİRLER-ESKİŞEHİR 1.BÖLÜM
  21-12-2013
İÇİNDEN TREN GEÇEN ŞEHİRLER-HAYDARPAŞA 1.BÖLÜM
  21-12-2013
İÇİNDEN TREN GEÇEN ŞEHİRLER-HAYDARPAŞA 2.BÖLÜM
 
            PORTRE

           

           ANKET

Henüz eklenmiş bir anketimiz bulunmamaktadır !
RSS © 2013 Ankara'nın En Çok Okunan Gazetesi Anadolu'nun Sesi Haber Gazetesi Türkiye'nin Haber Sitesi
Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır
Gizlilik İlkeleri | Kullanım Koşulları | Künye | Reklam | İletişim  
ARI TASARIM || Coder / Dizayner ||
destek@aritasarim.net